จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงพร้อมทั้งสำรวจเครื่องมือประมงน้ำจืด จ.. [2020-11-06 ] สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมงจากชาวประมงในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม จังห.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว สู่แหล่งน้ำ ณ เขื่อนกิ่วคอหมา.. [2020-11-06 ] ปล่อยพันธุ์ปลากาดำ จำนวน 7,000 ตัว สู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลบ้านเอื้อม อ.. [2020-10-20 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บ.. [2020-09-25 ] สนับสนุนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว.. [2020-09-24 ] นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ จำน.. [2020-08-19 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 50,000 ตัว .. [2020-08-19 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำน.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 622 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และแผ้วถางรอบๆ บริเวณ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง