เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ประจำ.. [2021-07-06 ] ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการประตูระบายน้ำแม.. [2021-07-06 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่อ.. [2021-07-06 ] ติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่อ.. [2021-07-06 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 12 ราย.. [2021-06-11 ] ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ประจำ.. [2021-06-11 ] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 505,000.. [2021-06-08 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปา.. [2021-06-08 ] สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. [2021-06-03 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอแม่พริก, อำเภอเมืองปาน และอำเภอเมื.. [2021-06-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2021-06-03  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฯ เริ่มเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาซึ่งเป็นปลาชุดแรกของปี 2564 ได้แล้ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบมาจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านทาดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 และ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ถือว่าสามารถเพาะพันธุ์ได้เร็วกว่าทุกปี มีอัตราการปฏิสนธิสูงถึง 94 เปอร์เซนต์ และเมื่ออนุบาลลูกปลาจนแข็งแรงสามารถหาอาหารกินได้เองแล้วจะนำลูกปลาชุดนี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ลูกปลารากกล้วยจินดาจากการเพาะพันธุ์ครั้งนี้ 4,000 – 5,000 ตัว ทั้งนี้การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นถือเป็นนโยบายหลักของกรมประมง ที่ดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน