เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

[2021-12-16] เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสน.. [2021-12-16] ตรวจต่ออายุและติดตามมาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตา.. [2021-12-15] ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริ.. [2021-11-24] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง .. [2021-11-24] ตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาต.. [2021-11-24] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 .. [2021-11-18] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ลำน้ำแม่จาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “รากก.. [2021-11-09] ปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แ.. [2021-10-15] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระรา.. [2021-09-03] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากาดำ รวมจำนวน 600,0.. อ่านทั้งหมด 

เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2021-09-03 |  อ่าน: 191 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฯ เริ่มเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดาซึ่งเป็นปลาชุดแรกของปี 2564 ได้แล้ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบมาจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านทาดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 และ 25 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ถือว่าสามารถเพาะพันธุ์ได้เร็วกว่าทุกปี มีอัตราการปฏิสนธิสูงถึง 94 เปอร์เซนต์ และเมื่ออนุบาลลูกปลาจนแข็งแรงสามารถหาอาหารกินได้เองแล้วจะนำลูกปลาชุดนี้ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ลูกปลารากกล้วยจินดาจากการเพาะพันธุ์ครั้งนี้ 4,000 – 5,000 ตัว ทั้งนี้การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นถือเป็นนโยบายหลักของกรมประมง ที่ดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน