28 ก.ย. 60 - กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

[2021-12-16] เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสน.. [2021-12-16] ตรวจต่ออายุและติดตามมาตรฐานฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตา.. [2021-12-15] ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ จุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบริ.. [2021-11-24] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง .. [2021-11-24] ตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาต.. [2021-11-24] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 .. [2021-11-18] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ลำน้ำแม่จาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “รากก.. [2021-11-09] ปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แ.. [2021-10-15] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระรา.. [2021-09-03] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และปลากาดำ รวมจำนวน 600,0.. อ่านทั้งหมด 

28 ก.ย. 60 - กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย 

 เผยเเพร่: 2021-09-03 |  อ่าน: 651 ครั้ง

 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง จัดกิจกรรม ”100 ปี ธงไตรรงค์” โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงาน เวลา 08.00 น.