28 ก.ย. 60 - กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 12 ราย.. [2021-06-11 ] ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ประจำ.. [2021-06-11 ] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 505,000.. [2021-06-08 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปา.. [2021-06-08 ] สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. [2021-06-03 ] มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรอำเภอแม่พริก, อำเภอเมืองปาน และอำเภอเมื.. [2021-06-03 ] สนับสนุนพันธุ์กบ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว ปล่อยแหล่.. [2021-05-28 ] รวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง (Logbook) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564.. [2021-05-27 ] ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ของเก.. [2021-05-27 ] จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร.. [2021-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

28 ก.ย. 60 - กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย 

 เผยเเพร่: 2021-05-27  |  อ่าน: 566 ครั้ง

 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง จัดกิจกรรม ”100 ปี ธงไตรรงค์” โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงาน เวลา 08.00 น.