ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานขับรถ   136

ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิชาการประมง   127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างตรวจซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง    117

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูล   140

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด   115

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานขับรถ   153

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานจัดทำข้อมูล   171

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง   153

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง   142

ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน   227

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ