ประกาศ ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมบำรุงยานพาหนะ   8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมบำรุงยานพาหนะ   13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานวิชาการประมง   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานจัดทำข้อมูล   13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด   8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานคนสวน   9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานวิชาการประมง   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานจัดทำข้อมูล   27

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ