การจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

   (2020-10-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ..
   (2020-09-01) เผยแพร้่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
   (2020-02-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจางก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีต ขนาด 200 ตารางเมตร..
   (2020-02-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีต ขนา่ด 200 ตารางเมตร จำนวน 9 บ่อ..
   (2020-01-21) ้เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2019-11-26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000