เผยแพร้่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 เผยเเพร่: 2020-09-01 |  ผู้สนใจ: 76
 

เผยแพร้่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วมฯ โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-09-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-03-01
  •   ติดต่อโทร: 075-270640
  •   E-mail: trang_inland@yahoo.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000