แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 เผยเเพร่: 2019-11-26 |  ผู้สนใจ: 150
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง
  •   ประกาศวันที่: 2019-11-26
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-01
  •   ติดต่อโทร: 075270640
  •   E-mail: trang_inland@yahoo.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000