ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

   (2021-02-11) ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ..
   (2021-02-09) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา..
   (2021-02-01) รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา..
   (2020-06-08) ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ..
   (2020-06-03) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา..
   (2020-05-27) รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ..
   (2020-01-14) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการ..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000