พันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

   (2021-08-09) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-06) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 6 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-05) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 5 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-03) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 3 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-02) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2564..
   (2021-07-30) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-29) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-27) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 27 กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-23) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 23 กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-21) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 21 กรกฎาคม 2564..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000