พันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

   (2021-09-13) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 13 กันยายน 2564..
   (2021-09-10) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 10 กันยายน 2564..
   (2021-09-08) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 8 กันยายน 2564..
   (2021-09-06) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 6 กันยายน 2564..
   (2021-09-02) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 2 กันยายน 2564..
   (2021-09-01) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 1 กันยายน 2564..
   (2021-08-31) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-18) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 18 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-17) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 17 สิงหาคม 2564..
   (2021-08-16) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 16 สิงหาคม 2564..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000