ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (11-15 ตุลาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 เผยเเพร่: 2021-10-08 |  ผู้สนใจ: 62
 

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (11-15 ตุลาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่  11 - 15 ตุลาคม 2564 มีพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่าย ดังนี้
  1. ปลาบึก ขนาด 7-10 นิ้ว ราคาจำหน่าย ตัวละ 100 บาท

  2. ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. ราคาจำหน่าย ตัวละ 0.20 บาท (โทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)

  3. ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. ราคาจำหน่าย ตัวละ 0.20 บาท (โทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)

สนใจซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ

     สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 035-704171 หรือ 087-1202727 คุณปิยะพจน์ ในวันเเละเวลาราชการ

** หยุดจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ **

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา
  •   ประกาศวันที่: 2021-10-11
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-10-15
  •   ติดต่อโทร: บอร์โทรศัพท์ 035-704171 หรือ 087-1202727 คุณปิยะพจน์ ในวันเเละเวลาราชการ

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290