ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

   (2021-10-18) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (18-20 ตุลาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-10-11) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (11-15 ตุลาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-10-04) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (4-8 ตุลาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-09-20) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (20-23 กันยายน 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-09-13) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (13-17 กันยายน 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-09-06) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (6-10 กันยายน 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-08-30) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-08-23) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (23-27 สิงหาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-07-05) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (5-9 กรกฎาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..
   (2021-06-28) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290