เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 เผยเเพร่: 2020-09-24 |  ผู้สนใจ: 132
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2.โครงการจ้างบำรุงรักษาดูแลระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบตรวจสอบตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW )(PPS)
3.ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Fisheries Map) (พภท. ศทส.)
4.ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ   ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  •   หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
  •   ประกาศวันที่: 2020-09-24
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-12-31
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900