ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2018-11-29 |  ผู้สนใจ: 128
 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2018-11-29
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-12-05
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: krabiandaman81000@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (680)  ใบรับรองแพทย์.. (525) ประกาศกรมประมง.. (458) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (412) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (377) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (340) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (324) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (319) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (319) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (316) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (313) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (297) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (297) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (272) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (271) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (267) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (261) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (253) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (232) ประกาศกรมประมง.. (229)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000