ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2018-11-20 |  ผู้สนใจ: 39
 

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความคลอดภัย

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2018-11-20
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-11-27
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: thanuwat1982@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (394)  ใบรับรองแพทย์.. (384) ประกาศกรมประมง.. (327) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (310) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (253) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (252) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (246) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (218) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (215) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (208) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (203) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (203) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (200) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (193) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (180) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (179) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (172) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (158) ประกาศกรมประมง.. (154) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (153)

  Copyright © 2016-2018 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000