สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ
 •   ประกาศวันที่: 2022-03-09
 •   สิ้นสุดวันที่: 2023-03-31
 •   ติดต่อโทร: 024626157
 •   E-mail: bangphungfish1@hotmail.com
 รูปภาพ/เอกสาร  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419409_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419408_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419407_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419406_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419405_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419404_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419403_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419402_announce.pdf  สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565_id_202203091419401_announce.pdf
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงกลุ่มอนุรั...  74   ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านบา...  65  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น ป...  64  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่นวิ...  60  ลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในพื้นที่จังหวัด...  56  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการ...  54  ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของกลุ่มประมงสมุทรปราการ และกลุ่มประมงพ...  53  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(การตรวจเรือประมงในพื้นที่...  53  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)   50  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)   48

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

   49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    bangphungfish1@hotmail.com   0-2462-6157   0-2462-6157   แฟนเพจ