ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานีข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่บริษัทได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี ขอตอบข้อคำถาม ดังนี้

1. ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าอาคารสำนักงาน
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่นอกอาคารสำนักงาน ห่างจากตัวอาคารประมาณ 50 เมตร
3. ตู้ Safety Switch ขนาด 3P. 200A. ติดตั้งตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง
4. ตู้ MDB ติดตั้งที่ชั้น 3
5. ตู้ LP-1, LP-2, LP-3 และ LP-4 ติดตั้งรวมกันทั้งหมดที่ชั้น 2
6. ระบบล่อฟ้าติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณาจุดติดตั้งอีกครั้ง
7. งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งบริเวณทางเดินกลางอาคารชั้น 1 และ 2 และภายในห้องที่มีการรื้อฝ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
  •   ประกาศวันที่: 2021-09-08
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-09-08 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898