จัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

   (2021-09-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบก..
   (2021-09-08) ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ ด้ว..
   (2021-07-15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕..
   (2020-11-24) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก..
   (2020-11-24) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2020-11-24) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์..
   (2020-11-03) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!