ทำเนียบผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2019-04-01 |  อ่าน: 664 ครั้ง


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายสมพงษ์ คูประมงตรักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี 2534 - 2536
     

2. นายสุนทร คำสุข

   
หัวหน้าศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี 2536 – 2545
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี 2545 - 2550
   
   
   
   
   
     

3. นางสาวมณีย์ กรรณรงค์

   
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 2550 - เม.ย. 2562