เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 เผยเเพร่: 2020-11-25 |  ผู้สนใจ: 30
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
  •   ประกาศวันที่: 2020-11-03
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-12-15
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (677)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา.. (511) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี .. (390) การถ่ายโอนภารกิจ.. (363) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี.. (349) ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี.. (339) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (338) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หารสำเภาแตก.. (326) รายชื่อสถานประกอบการ.. (319) ทำเนียบผู้บริหาร.. (302) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17020.. (300) จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง.. (282) ทำบุญปีใหม่ 2563.. (273) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ.. (268) กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก.. (252) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซีซั่น 2.. (236) ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ.. (216) ฝึกอบรม ''เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ''.. (207) ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม.. (206) ต้อนรับ ฯพณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (201)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130