ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,693)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,466) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (943) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (911) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (911) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (875) หน่วยงานในสังกัด.. (868) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (866) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (814) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (725) CIUU.. (675) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (632) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (632) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (632) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (580) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (576) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (561) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (542) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (526) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000