ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา 


สรุปผลการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา 


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา 


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 182  ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป... จำนวนผู้อ่าน 179 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 140 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 103 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 94 ตรวจสอบที่ไม่ออกทำการประมง รวมถึงขอปิดสัญญาณ VMS  อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว ตรวจสอบที่ไม่ออกทำการประมง รวมถึงขอปิดสัญญาณ VMS  อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว... จำนวนผู้อ่าน 92 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 90 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา  จำนวนผู้อ่าน 83 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา  จำนวนผู้อ่าน 81 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง  จำนวนผู้อ่าน 77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

    รายละเอียด ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   email  singkhorndof@gmail.com  โทรศัพท์ 0 3290 6099  FAX 0 3290 6099  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6