ประกาศ คำสั่ง นโยบาย งานเผยแพร่ของกองตรวจสอบฯ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระ...

ประกาศ คำสั่ง นโยบาย งานเผยแพร่ของกองตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-06  |  14 ครั้งประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติง...

ประกาศ คำสั่ง นโยบาย งานเผยแพร่ของกองตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-06  |  30 ครั้งประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ผู้มีผลการประเมิ...

ประกาศ คำสั่ง นโยบาย งานเผยแพร่ของกองตรวจสอบฯ

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-06  |  18 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,938)  ภารกิจของกอง.. (580) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (546) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (537) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (526) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (526) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (514) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (414) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (407) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)