การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กษ....

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

 เผยเเพร่: 2018-12-25  |   ข่าววันที่: 2018-12-25  |  162 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 166 หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000