บริการออนไลน์ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล...

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |   ข่าววันที่: 2021-12-03  |  18 ครั้งบริการดาวน์โหลด vector ...

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19  |  132 ครั้ง


 เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562...

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |   ข่าววันที่: 2020-05-13  |  313 ครั้งสื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง...

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  158 ครั้งแบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์...

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21  |  156 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล  (512)   พิธีแสดงมุทิตาจิต..ผู้เกษียณอายุราชการ กรมประมง ประจำปี 2564  (142)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเ... (131)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวั... (110)  ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์... (91)  กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  (79)  (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรา... (78)  โครงการเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชังโดยวิธีธรรมชาติ Ep.1 - Ep.3  (67)  (ข่าววีดิทัศ)นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานถวายผ้ากฐินพร้อมเครื่อ... (65)  (ช่าววีดิทัศน์)๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวั... (60)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900