เมนู ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (32,356)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (11,690) แผนผัง.. (3,001) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (2,288) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,237) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,798) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,647) ผังองค์กร.. (1,514) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,316) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,303) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,300) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,300) ประวัติ.. (1,264) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,145) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,143) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,065) G-Chat.. (1,006) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (990) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (979) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (978)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000