พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-28  |   ข่าววันที่: 2017-03-28 |  อ่าน: 551 ครั้ง
 

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีกับคุณทองใส สมศรี - เกษตรกรต้นแบบฯ ช่วยกันพัฒนาแปลงการเพาะเลี้ยงปลานิลพร้อมจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง ซึ่งประกอบด้วยโปสเตอร์สัตว์น้ำ/คู่มือเอกสารวิชาการด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการประมงของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะปอน อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

# คุณทองใส สมศรี - เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,151)  LBIS (Fisheries Map).. (1,971) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,276) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,261) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,209) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,124) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,061) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (899) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (874) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (761) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (708) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (701) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (649) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (631) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (627) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (605) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (593) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (583) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (581) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (573)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092