ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-23  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 1,102 ครั้ง
 

เพิ่มความต่อไปนี้
ข้อ1/1 ในประกาศนี้
                      "ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม" หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช) เพื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือได้รับประโยชน์ หรือค่าตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการฯ ที่ขาย แลกเปลี่ยนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องจัดทำหนังสือประกอบการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุมให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับ และจัดทำรายงานการขาย และเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง/เครย์ฟิช) เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการตามแนบท้ายประกาศ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092