ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม


เพิ่มความต่อไปนี้
ข้อ1/1 ในประกาศนี้
                      "ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม" หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช) เพื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือได้รับประโยชน์ หรือค่าตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการฯ ที่ขาย แลกเปลี่ยนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องจัดทำหนังสือประกอบการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุมให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับ และจัดทำรายงานการขาย และเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง/เครย์ฟิช) เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการตามแนบท้ายประกาศ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วย...  190   จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  142  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประม...  118  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบ...  109  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   51  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  42  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    40  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  26  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  23  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ