กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตพื้นที่อำเภอท่าใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-28  |   ข่าววันที่: 2017-03-28 |  อ่าน: 801 ครั้ง
 

นางสาววราภรณ์  สุธาธรรม - ประมงอำเภอท่าใหม่  สำนักงานประมงอำเภอท่าใหม่ (สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี) ปฏิบัติภาระกิจบูรณาการ @ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ +กรมประมง+กรมปศุสัตว์+กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 แห่ง
# ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092