นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอไทรงาม และอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน ๒ จุดเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกใช้พัฒนาศักยภาพของจุดเรียนรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ