นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในการเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลุดรอดจากสถานที่เลี้ยงในช่วงฤดูฝน

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในการเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลุดรอดจากสถานที่เลี้ยงในช่วงฤดูฝน นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในการเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลุดรอดจากสถานที่เลี้ยงในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลอำเภอคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ