นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งตาม โครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (ข้าวเปลือก)

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งตาม โครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (ข้าวเปลือก) นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งตาม โครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต ๒๕๖๔ / ๖๕ (ข้าวเปลือก)แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ทั้งหมด ๑๗๒ คน จำนวนเงิน ๒๖๔, ๒๖๑.๔๕ บาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ด้านการลดต้นทุน ในการขนส่งผลผลิตการเกษตร ณ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด ม.๑๕ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ