นางสุจิตราสรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ ประมงอำเภอพรานกระต่ายให้คำแนะนำและส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตราสรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ ประมงอำเภอพรานกระต่ายให้คำแนะนำและส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นางสุจิตราสรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ ประมงอำเภอพรานกระต่ายให้คำแนะนำและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ระจำโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!