นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดร้านค้า Fisherman shop @kamphaengphet จำหน่ายสินค้าประมง คุณภาพดี มีมาตรฐานส่งตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง ณ ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดร้านค้า Fisherman shop @kamphaengphet จำหน่ายสินค้าประมง คุณภาพดี มีมาตรฐานส่งตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง ณ ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดร้านค้า Fisherman shop @kamphaengphet

จำหน่ายสินค้าประมง คุณภาพดี มีมาตรฐานส่งตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง ณ ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการ

เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าด้านประมงในจังหวัดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!