ลงพื้นที่ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่จาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กรมประมง ในการติดตามผลดำเนินงานของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุน ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่จาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กรมประมง ในการติดตามผลดำเนินงานของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุน ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยประมงอำเภอพรานกระต่ายและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กรมประมง ในการติดตามผลดำเนินงานของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ สระหนองปรือน้อยหมู่ ๙ บ้านหนองศรีไพรรัตน์ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ