ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โดยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับพันธุ์ปลาดุก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โดยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับพันธุ์ปลาดุก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอพรานกระต่าย ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โดยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับพันธุ์ปลาดุก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รายๆ ละ ๔๐๐ ตัว พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!