วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-20  |   ข่าววันที่: 2020-01-20 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต๑ (ระยอง) โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด และนายพิทักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 322 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34” ประจำปี 2563 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติงานตรวจยึดตะแกรงคราดหอยลาย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (170)  เรือตรวจการประมงประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด.. (152) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 2 มิ.ย.2562.. (144) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 322.. (142) 25 มิ.ย.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (133) วันที่ 6 ก.ค.2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือยางตรวจการณ์.. (128) 5 ก.ค.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั้ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (125) จับกุมเรือประมงเครื่องมือปั่นไฟ วันที่ 1 พ.ค.2562.. (116) ภูมิประเทศเกาะช้าง.. (110) 10 มิ.ย.2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203.. (106) 20 มิ.ย.2562 กิจกรรมตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (105) วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (105) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ออกปฏิบัติงานการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 203.. (105) วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย (ผู้ต้องหาหลบหนี) เรือตรวจประมงทะเล 203 .. (103) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเขตประมงชายฝั่งจังหวัดตราด เรือตรวจประมงทะเล 322.. (103) จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 13 พ.ค.2562.. (101) กิจกรรมย่อยจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 3.. (94) จับเรือประมงเครื่องมืออวนรุน วันที่ 16พ.ค.2562.. (91) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (80)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170