•  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 3 กันยายน 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมง ย.06.. (305)  วันที่ 27 มีนาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 112.. (292) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ออกปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้าน เรือตรวจประมง ย.23.. (291) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอย เรือตรวจประมงทะเล 203.. (273) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ประกอบเรือกล เรือตรวจประมงทะเล 203.. (262) วันที่ 25 มกราคม 2563 การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 322.. (258) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (249) วันที่ 9 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (236) วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบทำการประมงคราดหอยด้วยเครื่องมือคราดประกอบเรือกล บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (230) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจแปลงหอยแมลงภู่ บริเวณบ้านอ่าวกูด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เรือตรวจประมง ย.06.. (229) วันที่ 26 กันยายน 2563 กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลนอกเขตทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 612.. (229) วันที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34.. (225) วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เรือตรวจประมง ย.06.. (221) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเรืออำพราง(ศ.นรินทร์) ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผ.. (220) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเรืออำพราง(ศ.นรินทร์) ทำการจับกุมเรือประมงกระทำความผ.. (220) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (210) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (201) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง เรือตรวจประมงทะเล 322.. (196) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เรือตรวจประมง ย.06.. (195) วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ตรวจพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด.. (193)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170