โครงการควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

โครงการควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

ประชาสัมพันธ์


          ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมงเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (marine Mammal Protection Act: MMPA) ซึ่งใช้บังคับการนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายดังกล่าวเพื่อประเมินกฎระเบียบข้อบังคับการทำประมงเชิงพาณิชย์ของประเทศที่ส่งสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเพียงพอที่จะป้องกันผลกระทบจากการทำประมงไม่ให้เกิดการตายหรือบาดเจ็บรุนแรงของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา พะยูน เป็นต้น หากมีมาตรการไม่เพียงพอ อาจเข้าข่ายเสี่ยงต่อการถูกห้ามนำเข้าสินค้าประมงที่ได้จากประเทศนั้น ๆ

          ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน พบมีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เข้ามาเกยตื้น บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการตรวจพิสูจน์พบว่าส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือประมง ดังนั้น เพื่อป้องกันการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องมือ หรือมีการทำการประมงฝ่าฝืนมาตราการที่กำหนดที่มีผลบังคับตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ในการนี้ กองตรวจการประมงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม จึงเสนอโครงการควบคุมเฝ้าระวังและบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และสร้างความตระหนักรับรู้ให้ชาวประมงหลีกเลี้ยงการทำประมงพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยการออกตรวจ และการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในหลายช่องทาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ...  70   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกร...  62  นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ออกปฏิบัติงานโครงการเร่...  61  วันที่ 14 สิงหาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล...  56  วันที่ 16 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ให้การต้อ...  46  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  46  วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  43  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  41  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    38  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  36


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ