วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203, เรือตรวจประมง ย.06

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) เรือตรวจประมงทะเล 203, เรือตรวจประมง ย.06 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรช...


วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพีระ คำจันทร์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง (งบประมาณ สปก.3 ศรชล) ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด ได้ทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ พร้อมประชาสัมพันธ์กฎหมายฯ ให้ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรับทราบ จำนวน 63 คน โดยตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 10 ลำ

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

 

คนเรือ

 

สัตว์น้ำ

ว/ด/ป

เวลา

           

รวม

ไทย

ต.ช.

ที่ได้

ขึ้นตรวจ

 

1

โชคพีรพัฒน์

247704265

25.91

อวนลากคานถ่าง

TS6499AE

4

3

1

-

23 ก.ค.65

16.02 น.

2

จ.ชัยศิริ2

399001127

49.09

อวนครอบปลากะตัก

TM1099E

15

1

14

-

23 ก.ค.65

18.11 น.

3

อ.ประสิทธิชัย

302304623

33.39

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TM1551A

7

6

1

-

23 ก.ค.65

18.40 น.

4

โชคนาวิน

302300085

44.73

อวนลากคานถ่าง

TM1907A

7

1

6

-

23 ก.ค.65

18.50 น.

5

จตุพรนาวี

546402033

8.84

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TS2520A

3

3

-

300

23 ก.ค.65

18.59 น.

6

โชคชุลีพร

586401483

6.04

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TS1192A

3

3

-

-

23 ก.ค.65

19.09 น.

7

ศรศักดิ์พาโชค

566400310

28.1

ลอบปู

TS2882H

10

1

9

-

23 ก.ค.65

19.40 น.

8

ส.สำเริง3

576402225

8.9

อวนลากแผ่นตะเฆ่

TS1148A

3

3

-

-

23 ก.ค.65

19.55 น.

9

แสงวรรณา3

222013657

48.44

อวนลากคานถ่าง

TM2682A

6

2

4

-

23 ก.ค.65

20.38 น.

10

ช.วสันต์สมุทร2

312301889

37.71

อวนลากคานถ่าง

TM1447A

5

2

3

1,449

23 ก.ค.65

20.50 น.


จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ...  70   นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ออกปฏิบัติงานโครงการเร่...  61  วันที่ 14 สิงหาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล...  56  วันที่ 16 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ให้การต้อ...  46  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  46  วันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศู...  43  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง โ...  41  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ2566    40  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้า...  36  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ