กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงานในภาคประมง ในการพิจารณาอนุญาตขอนำเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงานในภาคประมง ในการพิจารณาอนุญาตขอนำเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-03 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

วันที่ 3 มีนาคม  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงานในภาคประมง ในการพิจารณาอนุญาตขอนำเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่า โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900