เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |   ข่าววันที่: 2021-02-17 |  อ่าน: 191 ครั้ง
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เรือมณีเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี. จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ (มีการบันทึกข้อมูล) ระบบ VSAT พบว่าทำงานปกติ ภาพมาครบทั้ง 3 ภาพ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900