กบร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 

กิจกรรม


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.  นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560  ณ  บริเวณหลังอาคารจุฬาภรณ์ โดยมีนายมีศักดิ์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรกรมประมงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบกรมประมง เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ   

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ