กบร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-17  |   ข่าววันที่: 2017-08-16 |  อ่าน: 355 ครั้ง
 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.  นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560  ณ  บริเวณหลังอาคารจุฬาภรณ์ โดยมีนายมีศักดิ์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรกรมประมงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบกรมประมง เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ   


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900