รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2563 นางพัชรี  พันธุเล่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี และนายดำรงศักดิ์ ยิ้มสงวน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ปกป้องผลประโยชน์ทางท้องทะเลอันดามัน ที่สนามบินชั่วคราวริมทะเลหาดท้ายเหมือง จ.พังงา พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ โดย ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) แบบ Orbiter 3 B โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงพาณิชย์ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และร่วมชมการปล่อยอากาศยานไร้คนขับออกลาดตระเวนจริงในทะเล ผลการสำรวจ UAV ได้ระบุเป้าหมาย มีการบินเข้าถ่ายภาพเรือประมงต้องสงสัยพร้อมส่งข้อมูลให้ เรือรบหลวงศรีราชา เข้าสุ่มตรวจสอบ เรือประมงสินประเสริฐชัย 9 และสินประเสริฐชัย 10 ประเภทเครื่องมือประมงอวนลากคู่ จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วาง โดยใช้เวลาในการบินลาดตระเวน 3 ชั่วโมง ก่อนจะบินกลับมาจุดพิกัดที่กำหนดเอาไว้
    แผนการฝึกตรวจสอบเรือประมงด้วย UAV  ของศรชล 3 ครั้งต่อไป มีแผนปฏิบัติในจังหวัดสตูล คาดว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งทางศรชล ภาค 3 ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงในพื้นที่หรือตัวแทนและศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเล เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติด้วย

ภาพ ข่าว : ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   175   บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  172  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   110  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  107  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  104  การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบการรายการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝ...  99  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  97  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  94  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565   91  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ