ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ตรัง ปากบารา และสตูล

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ตรัง ปากบารา และสตูล  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |   ข่าววันที่: 2020-03-20 |  อ่าน: 441 ครั้ง
 

ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2563 คณะตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) หรือชุด FIT (Flying Inspection Team) ตามคำสั่งเลขาธิการ ศรชล. นำโดย น.อ.เบญจมาพร วงศนครสว่าง ผอ.กมภ.สกค.ยก.ทร/ หน.ชุด. FIT ร่วมกับชุดสหวิชาชีพจากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ส่งนายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมทีมตรวจและประเมิน ณ ศูนย์ PIPO กระบี่ ตรัง ปากบารา และสตูล ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคู่มือปฏิบัติงาน  PIPO Manual

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900