ประกาศกรมประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประกาศกรมประมง 

ประกาศกรมประมง

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 2,872 ครั้ง
 

1. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560

2. เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่2) พ.ศ.2560

3. เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่2) พ.ศ.2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (5,391)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (3,515) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (3,368) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 3 ศูนย์ .. (3,198) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (2,932) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) ประกาศกรมประมง.. (2,872) กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ.. (2,716) กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล.. (2,484) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,229) กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง.. (2,104) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,096) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (1,942) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (1,863) Link หน่วยงานในสังกัด กบร... (1,855) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (1,850) กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด.. (1,793) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,733) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,725) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,646)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตึกปลอดประสพ ชั้น 4 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900