พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร (One Stop Service IUU)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร (One Stop Service IUU) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ บริเวณที่ดินสร้างอาคาร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร (One Stop Service IUU)

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า วันนี้ฤกษ์ดีกรมประมงจึงกำหนดวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สมุทรสาคร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
โดยศูนย์ One Stop Service IUU จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาด 455 ตารางเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางของศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จำนวน 35 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2563

 

 

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ