กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-16  |   ข่าววันที่: 2019-09-13 |  อ่าน: 475 ครั้ง
 

วันที่ 13 กันยายน 2562 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง มอบหมายให้นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหนัากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และนายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมง เข้าร่วมงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งจัดสัมมนาวิชาการประจำปี พร้อมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้การทำงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ได้แก่ การควบคุมการทำการประมงพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Fishing info

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900