ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเรือประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเรือประมง 

กิจกรรม


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้มอบหมายให้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ศจร.) ภายในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง แพปลา กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ในเขตท้องที่ซึ่งแต่ละ ศจร.รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นในประเด็นปัญหา ข้อกฎหมายประมง  ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้า-ออก(PIPO) ระบบติดตามเรือประมง(VMS) โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่เข้าร่วมประชุม โดยมีท่านประมงจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธานในการประชุม ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา

 

 

 

ที่มาของข่าว : ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ศจร.)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ